CHL Holding Logo CHL Holding Logo

Prezydencki projekt ustawy nakazujący akceptację płatności gotówkowych

W dniu 21 maja 2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że projekt ma zagwarantować obowiązek akceptacji płatności gotówkowych na obszarze Polski. Według prawników obecnie obowiązujące przepisy takiego obowiązku nie nakładają, co może powodować uciążliwości dla osób nie posiadających rachunków płatniczych i zawężają możliwości realizacji płatności.

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta propozycja zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i dodania do niej art. 59ea ust. 1 eliminuje możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana przez akceptanta do ogółu konsumentów będzie dawała możliwość dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej.

Jednocześnie w omawianym projekcie przewidziano stosowne wyłączenia. Przedmiotowy nakaz akceptacji płatności gotówkowych  nie będzie miał zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci Internet lub w przypadku gdy nie ma obsługi osobowej (kasy samoobsługowe itp.) i w trakcie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy. Jednocześnie projektowana regulacja przewiduje brak możliwości nakładania dodatkowych opłat przez akceptantów z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce.

 

Żródło

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,40,kolejna-inicjatywa-ustawodawcza-prezydenta-rp.html