CHL Holding Logo CHL Holding Logo

Informacja o planie podziału

Działając na podstawie art. 535 par. 3 ksh udostępniamy do publicznej wiadomości Plan Podziału spółki CHL Konwój Sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej 1, spółki CHL Cash Management Sp. z o.o. jako Spółki Dzielonej 2 i spółki CHL Holding Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan podziału 31.01.2024 r.