CHL Holding Logo CHL Holding Logo

Bliższe spojrzenie na techniki sortowania i pakowania gotówki

NBP, jako bank centralny, ma wyłączne prawo do emisji pieniądza. Tworzy on monety i banknoty, udzielając kredytów bankom komercyjnym, które uczestniczą w obiegu pieniądza, lecz nie wytwarzają go samodzielnie. Mennica Polska S.A. jest odpowiedzialna za wybijanie monety obiegowej, a także tworzenie monet okolicznościowych, kolekcjonerskich oraz medali. Ponadto, spółka zarządza systemem Warszawskiej Karty Miejskiej, co stanowi mniej oczywisty obszar jej działalności.

Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z gotówką, zanim trafi do obiegu? 

Z pewnością jej przewóz musi być z pełną starannością zabezpieczony. Temu służy praca konwojenta. Konwojenci to specjalnie przeszkoleni profesjonaliści, odpowiedzialni za ochronę transportu pieniężnego. Aby pełnić tę rolę, muszą spełniać szereg wymagań, takich jak posiadanie zaświadczenia o niekaralności, uprawnień do posiadania broni i kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Dodatkowo, konwojenci muszą być zarejestrowani jako kwalifikowani pracownicy ochrony.

Obieg gotówki jest również możliwy dzięki pracownikom sortowni pieniędzy. Zajmują się oni nie tylko liczeniem i sortowaniem gotówki, ale również załadunkiem i rozładunkiem kas bankomatowych. Od pracownika sortowni wymagana jest niekaralność.

Niedawno banki wykorzystywały proste urządzenia do automatycznego liczenia i weryfikacji gotówki w swoich sortowniach, często rozproszonych po różnych placówkach. Te rozwiązania były mało efektywne, pracochłonne i kosztowne w eksploatacji. W rezultacie wiele banków zdecydowało się zrezygnować z posiadania własnych sortowni i zlecić te zadania firmom zewnętrznym, takim jak firmy przetwarzające gotówkę (Cash Processing – CP).

Wymagania wzrosły również dla banknotów trafiających do oddziałów, które musiały być przeliczone, posortowane i zweryfikowane nie tylko pod kątem autentyczności, ale także stopnia uszkodzeń. To było niezbędne dla poprawnej pracy urządzeń samoobsługowych i automatów kasjerskich.

Rozwijające się wymagania dotyczące sortowania jakościowego doprowadziły do coraz większej skomplikowania i pracochłonności procesu. Ręczna weryfikacja przy użyciu prostych urządzeń przestała wystarczać. W rezultacie, wiele sortowni zaczęło stosować zaawansowane sortery banknotów, wykorzystując technologię do skutecznego sortowania setek tysięcy banknotów dziennie, biorąc pod uwagę różne kryteria jakościowe.

Dzięki nowoczesnym technologiom oraz outsourcingowi procesy sortowania i pakowania gotówki, choć jawią się jako skomplikowane i pracochłonne, pozwalają na sprawne operacje środkami pieniężnymi.