CHL Holding Logo CHL Holding Logo

2019 rok listopad – posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego

2019 rok listopad – posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego, 

 

Celem Rady jest przygotowywanie propozycji usprawnień obrotu gotówkowego.

Zadania Rady to: 

  • analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego zakresu; 
  • opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego; 
  • rekomendowanie propozycji działań mających na celu w szczególności: 

a) minimalizacje ryzyka systemowego obrotu gotówkowego, 

b) usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego; 

  • opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów organizacji procesów gotówkowych, zapewniających powszechny dostęp do gotówki w pełnej strukturze nominałowej i odpowiedniej jakości; 
  • przygotowywanie propozycji działań mających na celu integrowanie funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego; 
  • przedstawianie opinii lub rekomendacji dotyczących: 

a) funkcjonowania obrotu gotówkowego w Polsce, 

b) spraw wskazanych przez Zarząd NBP.

 

Przedstawiciele kierownictwa CHL Holding Sp. z o.o. są stałymi członkami Rady.

 

2020 rok luty – spotkanie Rady Programowej VI Kongresu Obsługi Gotówki. Prezes Zarządu Patryk Mazurkiewicz jest konsultantem merytorycznym wspomnianej Rady, a firmy grupy kapitałowej CHL Holding Sp. z o.o. wystawcami i aktywnymi uczestnikami Kongresów.

Kongres Obsługi Gotówki (KOG) – jest otwartą platformą dyskusji pomiędzy głównymi uczestnikami rynku logistyki wartości pieniężnych, a dostawcami technologii, okazją do prezentacji oczekiwań poszczególnych uczestników rynku, kreowaniem nowych rozwiązań ułatwiających pracę z gotówką, to również próba odpowiedzi jak będzie wyglądała obsługa gotówki w Polsce. 

W 2020 roku będzie to już VI edycja Kongresu