CHL Holding Logo CHL Holding Logo

Polacy chcą utrzymania płatności gotówkowych

Pomimo coraz większej ilości opcji dokonywania transakcji bezgotówkowych Polacy chcą zachowania możliwości płatności gotówkowych. Potwierdza to niedawny sondaż przeprowadzony przez IBRIS na zlecenie Radia Zet. Wynika z niego, że niespełna 16 procent respondentów chciałaby całkowitego wyeliminowania gotówki na rzecz płatności kartą, telefonem czy zegarkiem. Ponad 80 procent pytanych chce, aby gotówka nadal funkcjonowała jako środek płatniczy. Za całkowitą rezygnacją z płatności gotówkowych opowiada się 3,4 procent pytanych. 12,4 procent raczej się zgadza ze stwierdzeniem, że „płatności bezgotówkowe – czyli te dokonywane kartą, telefonem, zegarkiem, powinny całkowicie zastąpić gotówkę”. Z kolei 66,5 procent ankietowanych „zdecydowanie się nie zgadza” z pomysłem na całkowite wycofanie gotówki. Dalsze 14,6 procent „raczej się nie zgadza”.

Co ciekawe, taki pogląd jest reprezentowany niezależnie od przedziału wiekowego ankietowanych. 90 procent z nich w przedziale 18-29 lat nie chce wycofania gotówki. Jeżeli chodzi o seniorów to 83 procent 60-latków udzieliło takiej samej odpowiedzi, wśród 70-latków – 58 procent.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 03-04.02.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

Źródło

https://wiadomosci.radiozet.pl/Biznes/gotowka-wycofana-z-obiegu-polacy-zdecydowali